หน้าแรก

รายละเอียดหลักสูตร 

โครงสร้างหล้กสูตร    

- แผน ก แบบ ก 2   

- แผน ข    

ตัวอย่างแผนการศึกษา    

- แผน ก แบบ ก 2    

- แผน ข    

รายละเอียดรายวิชา    

การรับสมัคร    

- สมัครเรียน

- พิมพ์ใบสมัครเรียน

อาจารย์ประจำหลักสูตร    

บุคลากรประจำโครงการ    

ปฏิทินการศึกษา    

กิจกรรมนิสิต

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร

ระบบนิสิตเก่า    

ติดต่อเรา 

 

ทุนการศึกษา

ผลงานวิจัยนิสิต

ผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัล

ประชุมวิชาการ ที่ EM ยอมรับ

งานประชุมวิชาการ

        **Link**

เว็บไซต์ลงทะเบียนเรียน     

สำนักทะเบียนและประมวลผล

บัณฑิตวิทยาลัย 

สำนักบริการคอมพิวเตอร์

สำนักหอสมุด  

  


 

 

 

ภาพกิจกรรมนิสิต ปีการศึกษา 2560
1
ศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย วันที่ 16-20 ก.ค. 60
 
ภาพกิจกรรมนิสิต ปีการศึกษา 2559
1
ศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 24-27 ก.ค. 59
1
ศึกษาดูงานภายในประเทศ วันที่ 30 ก.ค. 59
1
กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตรุ่นที่ 13 ณ KU Home วันที่ 31 ก.ค. 59
1
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ ภูสักธารรีสอร์ท จ.นครนายก วันที่ 27-28 ส.ค. 59
 
ภาพกิจกรรมนิสิต ปีการศึกษา 2558
1
กิจกรรมกีฬาสี
1
รายงานศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ฮ่องกง-เซินเจิ้น วันที่ 29-31 ก.ค. 58
1
ศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ฮ่องกง-เซินเจิ้น วันที่ 29-31 ก.ค. 58
1
รายงานศึกษาดูภายในประเทศ จ.อยุธยา และ จ.สระบุรี วันที่ 25 ก.ค. 58
1
ศึกษาดูงานภายในประเทศ ณ อายิโนะโมะโต๊ะ จ.อยุธยา และ โสสุโก้ จ.สระบุรี วันที่ 25 ก.ค. 58
1
กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตรุ่นที่ 12 ณ KU Home วันที่ 19 ก.ค. 58
 
ภาพกิจกรรมนิสิต ปีการศึกษา 2557
1
งานรับปริญญา วันที่ 10-1-58
1
วิชา Research Methods โดย Prof.Byung Hyun Ha ณ.ห้อง 8403 วันที่ 1 ก.พ. 58
1
กิจกรรมกีฬาสี ณ สนามกรีนฟิลด์ ถ.เกษตร-นวมินทร์ กทม. วันที่ 8 พ.ย. 57
1
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ ร.ร.นายร้อยฯ จ.นครนายก วันที่ 6-7 ก.ย. 57
1
ศึกษาดูงานภายในประเทศ ณ บริษัท PTG และ โรงไฟฟ้าวังน้อย จ.อยุธยา วันที่ 26 ก.ค. 57
1
งานครบรอบ "10 ปี EM มุ่งสู่ AEC" ณ สโมสรการท่าอากาศยาน ดอนเมือง วันที่ 24 พ.ค. 57
1
กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิุตรุ่นที่ 11 ณ สโมสรการท่าอากาศยาน ดอนเมือง วันที่ 24 พ.ค. 57
 
ภาพกิจกรรมนิสิต ปีการศึกษา 2556
1
ภาพศึกษาดูงาน ณ บริษัท โตโยต้า บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา วันที่ 23 ธ.ค. 56
1
ภาพศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 30 ต.ค. - 2 พ.ย. 56
1
พัฒนาบุคลิกภาพ โดย จอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส ห้อง 8401 วันที่ 29 ก.ย. 56
1
กิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ กองเรือยุทธการ ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี
วันที่ 17 ส.ค. 56 [กิจกรรมตอนเช้า] [ตอนบ่าย] [ตอนกลางคืน]
วันที่ 18 ส.ค. 56 [กิจกรรมตอนเช้า]
1
งานรับปริญญา วันที่ 3 ส.ค. 56
1
อบรมการสืบค้นข้อมูลและการบริการของห้องสมุด นิสิตรุ่นที่ 10 วันที่ 6 ก.ค. 56
1
กิจกรรมกีฬาสี วันที่ 22 มิ.ย. 56
1
โครงการพัฒนานิสิต โดย หลวงปู่ท่อน ญาณธโร ห้อง 8403 วันที่ 8 มิ.ย. 56
1
กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตรุ่นที่ 10 ณ KU Home วันที่ 26 พ.ค. 56
 
ภาพกิจกรรมนิสิต ปีการศึกษา 2555
1
ทัศนศึกษาดูงาน ณ CPF จ.สระบุรี วันที่ 16 มี.ค. 56
1
Vehicle routing ploblems & algorithms and the related research
โดย Prof. Dr.Shi Woo Lee ห้อง 8403 วันที่ 20 ม.ค. 56
1
พัฒนาบุคลิกภาพทางใจ โดย อาจารย์ศิรินภา ศริวัฒน์ ห้อง 8403 วันที่ 6 ม.ค. 56
1
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 3 ห้อง 8605
1
ภาพทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลี วันที่ 15 - 18 ต.ค. 55
1
โครงการศึกษาดูงาน ณประเทศเกาหลี วันที่ 15 - 18 ต.ค. 55
1
การบรรยายโดยคุณไพบูลย์ พงศ์ชัยฤกษ์ หัวข้อ "ประสบการณ์ในงานบริหารโรงงาน"
ห้อง 8403 วันที่ 2 ก.ย. 55
1
สัมมนานิสิตนอกสถานที่ ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 28-29 ก.ค. 55
1
ปฐมนิเทศนิสิตนิสิตใหม่ ณ ร.ร.รามาการ์เด้น กรุงเทพฯ วันที่ 20 พ.ค. 55
   
ภาพกิจกรรมนิสิต ปีการศึกษา 2554
1
โครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 10 - 14 ธ.ค. 54
1
สัมมนานิสิต ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก วันที่ 23 - 24 ก.ค. 54
1
ปฐมนิเทศนิสิต ณ KU Home มก. วันที่ 8 พ.ค. 54
1
ทัศนศึกษาดูงาน ณ CPF วันที่ 7 พ.ค. 54
   
ภาพกิจกรรมนิสิต ปีการศึกษา 2553
1
โครงการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี วันที่ 18 - 22 ต.ค. 53
1
โครงการทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศไต้หวัน วันที่ 3 - 8 ต.ค. 53
1
สัมมนานิสิต ณ บ้านโกลเด้น รีสอร์ท จ.ประจวบคีรีขันธิ์ วันที่ 24 - 25 ก.ค. 53
1
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 1 ห้อง 8605
1
ปฐมนิเทศนิสิต ณ KU Home มก. วันที่ 15 พ.ค. 53
   
ภาพกิจกรรมนิสิต ปีการศึกษา 2548
1
ปฐมนิเทศนิสิต
 
ภาพกิจกรรมนิสิต ปีการศึกษา 2547
1
ทัศนศึกษา ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi Airport)
1
ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด
1
ปฐมนิเทศนิสิต ณ KU Home วันที่ 30 พ.ค. 47
1
พัฒนาบุคลิกภาพ โดย จอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส ห้อง 8403
   
   
   


สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ
คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ
โทร. 02-797-0999 ต่อ 1617, 1635 หรือ 02-561-4625
http://emp.eng.ku.ac.th หรือ fengwsn@ku.ac.th, fengcnn@ku.ac.th