หน้าแรก

รายละเอียดหลักสูตร    

โครงสร้างหล้กสูตร    

- แผน ก แบบ ก 2   

- แผน ข    

ตัวอย่างแผนการศึกษา    

- แผน ก แบบ ก 2    

- แผน ข    

รายละเอียดรายวิชา    

การรับสมัคร    

- สมัครเรียน

- พิมพ์ใบสมัครเรียน

อาจารย์ประจำหลักสูตร    

บุคลากรประจำโครงการ    

ปฏิทินการศึกษา    

กิจกรรมนิสิต

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร

ระบบนิสิตเก่า    

ติดต่อเรา 

 

ทุนการศึกษา

ผลงานวิจัยนิสิต

ผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัล

ประชุมวิชาการ ที่ EM ยอมรับ

งานประชุมวิชาการ

         **Link**

เว็บไซต์ลงทะเบียนเรียน     

สำนักทะเบียนและประมวลผล

บัณฑิตวิทยาลัย 

สำนักบริการคอมพิวเตอร์

สำนักหอสมุด  

  


 

 

                                                      ประชุมวิชาการ

 

 
วันที่
หัวข้อ
ประเทศ
       
2
22 ธ.ค. 58

การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.ศรีปทุม

(ปิดรับบทความ 30 ต.ค. 58)5

ไทย
       
2
27 พ.ย. 58
การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ม.สุโขทัย ครั้งที่ 5 (ปิดรับบทความ 20 ก.ย. 58)5
ไทย
       
       
2
11 ส.ค. 58
การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558
ไทย
       
2
16-17 ก.ค. 58
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5
ไทย
       
2 6-9 December 2015 IEE IEEM 2015
Singapore
       
2
Dec 20-23, 2015
CES-CUBE 2015
ไทย
       
2
26 มิ.ย. 58
การประชุมหาดใหญ่วิชารการระดับชาติ ครั้งที่ 6
ไทย
       
2
8 พ.ค. 58
การประชุมวิชการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 5
ไทย
       
2
28-29 เม.ย. 58
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 6
ไทย
       
2
May 15th, 2015
The 3rd National Interdisciplinary Academic Conference
ไทย
 
 
2
19-20 มิ.ย. 58
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ มอ. ครั้งที่ 11
ไทย
       
 
 
2
The 7th PSU-UNS International Conference on Engineering
and Technology (ICET-2015)
ไทย
       
       
2
22-24 July 2015
6th Manufacturing Engineering Society International Conference 2015
Spain
 
 
2
22nd-25th June 2015
International Conference on Engineering, Technology and Innovation
Northern Ireland
 
 
2
8-11 June 2015
24th Annual IAMOT 2015 Conference at The Westin Cape Town
Sourth Africa
       
2     3-5 March 2015 Fifth International Conference on Industrial Engineering and Operations Management (IEOM)
    Dubai, UAE
       
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

          สำหรับนิสิตที่ตีพิมพ์ในวารสาร กรุณาตรวจสอบจาก Link ด้านล่าง

          วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 1

          วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 2